02-11-2020

camiños do samainsamaín memoria
dos nosos mortos
da nosa tribo
luces e sombras

da tribo memoria
lendas e cantigas
mámoas castros pontes...
e mesmo este seixo
con labrados chanzos
infravalorada memoria
dos nosos vellos
nos camiños do samaín  

camiños

en freixo