22-5-2018

casona e araucaria

 a araucaria grandota
non sei se está na finca
da mariñeira casona
pero as dúas na foto
están ben chingonas

rúa dos ferreiros
bouzas