08-8-2016

edificio e oliveira

 


o novo edificio

insultantemente ergueito

e a vella baixiña oliveira

podada e requetepodada

traida aquí neste tempo

 

mal empastan mal afinan

pero ela rise deses homiños

tan pequenos tan tercos

 

lariño