12-8-2020

necesaria chuvia


logo de corenta días
de calor seca e lumes
voltóu a rica chuvia
a terra a pesares de nós
segue regalándonos vida