03-2-2017

eses pinches gringos

 


algunhas das aportacións da sociedade
gringa a iso que chaman humanidade

o ku klux klan
perderon a guerra
pero gañaron a explotación
a 1ª bomba a atómica
para que aprendamos
a 2ª atómica bomba
para que non esquezamos 

a comida basura desde mcdonals ás yankicolas
o tabaco basura a tele basura a literatura basura…

as veteranas estrelas do rock
debidamente domesticadas a tempo
e os mitos-lendas da música
que supostamente se suicidaron novos

os monstruos da tele e deporte
ou escravos da súa audiencia
as drogas de deseño e os seus deseñados estragos
os supermercados das armas
e os seus asaninatos individuais ou masivos

a guerra das galaxias
e todo o militarismo cinéfilo
e as mustinacionias virtuais
coas suas virtuais redes a-sociais

de new york a los ángeles
de guantánamo a rota
de miami a puerto rico
que lugar a ti te toca?

a ultima aportación do imperio 
é o misóxeno e neo-fascista donald trump

o cronista