04-1-2017

occidente de carlos fontes

 


     “Unos festejan sus millones,
     otros su camisita limpia
     y hay quien no sabe qué es brindar"

     Silvio Rodríguez, Canción de Navidad

 


Adicado ás persoas

que non poden brindar nin celebrar

por culpa da avareza desatada dos poderosos.


O ruído de fíos fai sentir
a presenza escura da materia
entre as augas paradas de Occidente.

A vella razón
vai armada de esencias coloniais
e outros artefactos compasivos.

O vello destino
coloca a favor as coitelas
contra o vicio de soñar
coa medula reseca do amor.

A vella piedade
pon orde na paz dos miserables,
e rotula con peso bíblico
os versos laboriosos do Corán.

A vella xustiza
asina, pola forza das armas e da cruz,
a lei que cura a temible enfermidade dos abrazos,
a lei que envía todo o intocable que aínda queda
a prestar xurarmento ante os fusís.

Carlos Fontes