28-4-2020

alarmas e emerxencias


neste país temos estado de alarma
estado de emerxencia noutras terras
irmáns aquí perto ou lonxanas
a humanidade a vida do planeta hai anos
que está en estado de alarmaemerxencia


o alarmado cronista