05-3-2015

todo ben humanizado

 

 

humanizan a cidade

todo vaise urbanizado

para alguns ben pode ser

outros moitos discrepamos

 

humanizan e urbanizan

o cemento da traballo

levantamos beira-rúas

máis metros de enlosetado

 

humanizar as barriadas

os xardíns ben rematados

con cesped artificial

da menos choio limpalos

 

humanizan tamén coia

cos camiños marxinados

pero na nosa rotonda

humanizaron un barco

 

humanizan tamen parques

castrelos urbanizado

vellos camiños de terra

son cobertos polo asfalto


urbanizado castrelos

as carriolas e os paxaros

que se busquen outro medio

que se exilien co seu canto


o cronista