03-10-2013

antes e despois
á beira do mar

a montaña sagrada
antes e despois

os bulbos do lirio do monte
quen sabe se sobrevivirán
debaixo das cinzas!

alguns carballos enanos
quen sabe se gomarán!

que as descendentes
da aguia real xoana
volten á sua casa cova!

que as sete pitas do pindo
volten ao noso monte!