10-4-2015

en galego mami

 

 

quen fixo esta pintada

se cadra non foi unha nena

un neno se cadra non foi

pero se comprende a licencia poetica

e ese sentimento de urxencia

de quen quixera non ter que escribir

nunha parede do salgado bueu

na galiza em galego mami

 

manolo pipas