11-1-2015

28 defender o barrio non é delito

 


asamblea aberta de coia

porque xurxo somos todos

porque diego somos todas

os dous compas que foron detidos

acusados de exercer unha violencia

que na realidade eles e nós sofrimos

 

e todos demos a cara

por esta causa tan xusta

e a asamblea falou para os medios

no altar dun templo ben distinto

espacio dunhas comunidades de base

e alí estamos veciños e veciñas

cristiáns e tamén apóstatas ateos …

unidos por un barrio e unha cidade

que nós queremos primeiro xusta

e logo fermosa

 

defender pacificamente o barrio

non debe ser un delito


e logo camiñamos

cara a rotonda

 

o cronistadecoia