28-1-2014

mestre da outra cultura
       na memoria de kuy

actor da outra cultura

mestre das outras leccións
segue vivo o teu exemplo
nas marchas e nos plantóns
na resistencia dos pobos
co teatro e as cancións

vinte anos zapatistas
cumpriu a revolución
asambleas escuelitas
todas as declaracións
nós non esquecemos compa
desde atenco até chilón

compañeiro dramaturgo
activista e corazón
seguiremos o camiño
da nai terra e da razón

manolo pipas

o compa francisco
kuykendall foi asasinado

pola represión de peña nieto
presidentedictador de méxico