20-3-2020

do virus dos exercitos


ante a excesiva militarización
deste pais polo estado de alarma
tamén con excesiva linguaxe bélica
dos seus uniformados voceiros

e dos presentadores dos informativos 
reflexionemos

os exércitos crearonse e preparanse
para guerrear fecir e matar persoas

militares ou civiles e estragar o medio

ou para facer maniobras
que sempre teñen danos colaterais
e lembrádevos das desfeitas
que fixeron co chapapote

para un pacifista os militares
son asasinos ou asasinos en potencia
os militares non defenden a paz
defenden a clase dirixente o capital
a igrexa … e a monarquía corrupta
os traballadores poderíamos vivir
sen todos eles pero eles
non poderían vivir sen nós

seica algun militares
están a desinfectar estacions edificios...
pero o virus do militar témolo que sacar nós

pedíronme que hoxe fora doar sangue
e de regreso a casa nun kilometro
topeime a tres grupos de militares
un trio non preguntóu nada a ninguén

dos que pasaban pola praza

seica non era o seu cometido dixeron
e as outras dúas parellas so aleatoriamente

militares que estades para sair na foto
quedádevos na casa