27-4-2012

fentos das fragas
tres dos fentos das fragas

compartindo a sua humidade
e un cuarto fento mais comun
que ficou fora desta imaxe

fentos das fragas
terra mollada

imaxe do eume
de agosto do 2011

que ainda non volvin
logo da queima

o cronista