12-10-2016

fillos da nai terra

 

 

decimos que o sol se move

cada día de este a oeste

e somos nós na terra

que darredor do astro

de oeste a este avanzamos

 

decimos que o sol sae

que o sol se pon

e saimos nós a saudalo

ímos nós cara a noite

imos nós coa lúa

 

os fillos da nai terra

aínda tocan os seus tambores

para a montaña o río o mar ...

hoxe 12 de outubro

coa terra co sol coa lúa

dignidade e memoria

 

8000 tambores

tocan en moitas partes

todos unidos en espiral

latido-aperta á nai terra

 

en rede e na rede

8000 tambores red planetaria