01-4-2011

un de abril de 1939


un de abril de mil novecentos trintenove

desarmado el ejercito rojo dia de la victoria
vencido o des-unido exercito lexitimo
case vencido o pobo republicano
acabou a guerra e seguiu o xenocidio
pero tamen seguiu a resistencia
os maquis os fuxidos os topos
as viuvas os orfos os exiliados a verdade
o longo e dificil camiño da memoria

un de abril setentedous anos despois
e a presencia e mentira da guerra e do franquismo
ainda está mais forte que a memoria republicana
cambiaronse alguns dos nomes franquistas
de moitas ruas prazas e edificios publicos
retirarons estatuas e condecoracions
levantaronse algunhas fosas comuns …

retiraronse as metalicas letras dos nomes dos mortos
dos vencedores en moitas das fachadas das igrexas
pero ainda segue labrado en pedra o nome
do lider da falange vilmente utilizado
e esta cruz dos caidos do monte do castro de vigo
aquí está cada dia mais desafiante