03-12-2017

seca e friotampouco esta lúa chea
trouxo a chuvia
este outono tan seco
e agora o frío
seca ainda máis a terra
e os vexetais
e aos ríos aínda lle queren
roubar mais auga

imaxe de eiras