26-10-2011

da cova dos ratos
a cova dos ratos

escura e luminosa
caleidoscópico espacio

centro social vegano
horizontal e profundo
familiar autoxestionado

consumo ben consciente
comunidade e activismo
por esta cova envolvente

mañan xoves o lokal
anuncia notas melodias
un encontro musical