09-2-2018

corneta e palabras

 


unha vella corneta
que ao combate xa non chama
e que agora da luz
na barra do negra sombra
as cativas escritas palabras

no micro aberto
van ser outras as batallas

nestes últimos xoves

pero na imaxe co foco
as rimas saen difuminadas

manolo pipas