05-1-2021

nadal índa máis inxusto

 

non hai mellor festa
e regalo que a saúde

nunha das barriadas
máis golpeadas desta
inxusta cidade de vigo
acordaron por primeira vez
poñer a cabalgata de reis
na avenica castelao de coia
para rirse dos seus veciños
das ducias de persoas sen teito
das centas que non teñen

gas calefaccion ou auga
das miles que malviven ao día

coma noutras barriadas da cidade

que malgasta os seus cartos

e agora teremos nos

que desinfectar avenida


ano tras ano o nadal
é índa mais hipócrita 
e inxusto