11-9-2020

raices do magnolioteño moita debilidade
polas visibles raices do magnolio
e por toda a árbore pois
das raices até as follas e os froitos

alameda de compostela