20-1-2020

poemas refuxiados


neste vello café mariñeiro
foi cumprida a noite refuxiada
de catro a catro poema a poema
imaxino ao capitán manoel antonio

co seu paquebote nalgún mar

recollendo náugragos migrantespoemas recitados que podedes
atopar poñendoos no buscador

mamá africa

antoine e o principiño

europa fronteira xenocida

refuxiadas boas xentes

aramios manchados de sangue

canto vale unha persoa

cómplices de idomeni

mediterráneo río evros

desprazadas refuxiados ...

cantos e traxedias gregas