02-8-2013

imaxinarios ollos
imaxinarios

estes corpos
cun so ollo

ollan ao cronista
e ao fotógrafo
e se cadra nos están
ollando a todos

o cronista