26-11-2017

da revolucion de outubro

 


aquela rusia dos zares
do báltico até as siberias
hai cen anos que caiu
con moitas das súas miserias

europa mui preocupada
monarquías e igrexas
empresarios e banqueiros
din que é unha traxedia
os bolchebiques anuncian
outro tempo pra estas terras

do mil novecentos cinco
até o ano dezasete
foi un proceso mui longo
por un mundo diferente...

versos lidos na revolta
con outros para fidel na palestra
organizada polo pcpg pola revolución
de outubro 100 anos despois
e no cabodano de fidel castro
na foto tonio nogueira xose lois
romero jose antonio solana consul
de cuba duarte correa
e bruno carbalho

manolo pipas