13-9-2010

a mascara e o espello


a máscara e o espello
o noso disco da lorena
cantas viaxes cantas penas
e anulados sentimentos
que agora nos volveron
entre as palabras da terra
na paradela

onte a tarde