09-4-2020

alarma e procesions


xoves nove de abril
para moitos chamado santo
neste estado que na práctica
non é para nada laico


nove de abril xoves

e a sanguinaria legión
tampouco sacóu a pasear
el cristo de la buena muerte
na súa procesión pola alarma

durante anos nós nos alarmábamos
con este e outros violentos
procesionamentos que tomaban
as nosas laicas rúas e prazas

a mala e cruel morte procesiona
polos hospitais e as residencias
especialmente en moitos
inhumanos xeriátricos privados
bendecidos pola corrupta e cruel igrexa
que se mantén co sofrimento das persoas

o apóstata cronista