27-12-2011

seco sobre mollado
solsticio de inverno

as follas secas dos carballos
caen sobre o humido espello

na tardiña do barbeira
seco sobre mollado
na pequena presa

lariño