24-10-2019

da momia de franco 2


a retirada da momia de franco
do monumento fascista do valle
algo que hai 2 anos nen sonyabamos
penso ke non é un acto reconciliador
so é un pequeno acto de xustiza
un acto grande de xustiza sería
recuperar os miles de restos
de republicanos que agardan
ser devoltos as suas familias
e os ultimos represores franquistas
aínda deber ser xulgados