02-12-2017

persoas que se movenconta das persoas refuxidas
un voceiro da fotomovimiento
conta das persoas que botaron
dos corpos que se moveron
e dos que non se poden mover

pontos quentes chámanlle
ás fronteiras da inmigración
e nelas neste inverno pasan frío
e no verán podense abrasar

de sudán a grecia a marrocos...
nos campamentos das fronteiras
inmovilizados e golpeadas
e feridos e mortos nos valados
e represaliadas neses campos
de concentración de ceuta de melilla...

conta na refuxiada palestra
tono carbajo de fotomovimiento catalunya
mentres esa nación-sen-estado moito
se move e move a esta eeeespanya decrépito
exemdro de franco e da transacción
non sabemos cara onde

o cronista