20-2-2015

a rotonda e os xogos

 

 

estes cativos en decembro

xogaban dentro da rotonda

pero non foi por gosto

das nais dos pais das avoas..

e antes dentro e agora por fóra

as concentracións para eles é un xogo

pero xa coñecerán cando medren

todas as verdades rotondianas

 

os policías lokais xogan ao poli bo e poli malo

e onte nós voltamos con eles co xogo da rontonda

entramos no asfalto e eles queríanos sacar

 

os gobernantes absolutistas

teñen o raro costume de xogar

cos seus súbditos e coas suas grandotas obras

enriba dunha pirámide mandan poñer outra

destrozan unha rotonda para construir outra

cambian o nome dunha cidade

lembrades el ferrol del caudillo !?

 

e ao fantasma do bernardo alfageme

que na rotonda non poderá descansar

cambiaranlle o nome polo do alcaldísimo!?

 

novos xogos as seis da tarde 

á beira do barco alfageme

e mañán as once e media xogaremos

a inaugurar a nova rotonda

 

o cronistadecoia