07-5-2011

coa nai terraanunciase en compostela
a medio dia deste oito de maio
manifestacion de consignas
de protestas e propostas
das fillas e fillos da nai terra
de galiza non se vende

si en compostela
un dos corazons desta terra
e un dos espacios
que primeiro nos foi roubado

en compostela
maio dous mil once
a terra para quen a respeta