07-8-2010

a pizarra e a memoria

 

a comarca do sobrarbe
como unha grande arbore

a montaña e a pizarra
memoria desta apartada terra
as bordas casas e terrazas
memoria de labregos e labregas

val da solana
a 5 de agosto