26-6-2014

do xogo e nós
tempo morto

o reloxio paramos
tempo de reflexión

reiniciase o xogo
logo se acaba o tempo
nun inaceptable empate
porque é algo máis
que un xogo

vai un tempo engadido
para decidir o derrotado
e o vencedor
e porque non compartimos
o premio!?

na imaxe as favelas
do brasil cos seus xogos

ao fondo o neo-circo romano

o cronista