05-6-2012

o tempo e as ilusions   
                                 a merce


tardo dez minutos leo no movil
foron tempos onde o tempo era outro
nos camiñando coa metade de anos
debiamos ter o dobre de ilusions

xa chega a amiga que estivera fora
un pouco tempo pero uns longos anos
camiñando as suas clases e a parella
os seus fillos esas novas ilusions

tanto mudou tanto a nosa cidade
pero chove esa poalla sempre a mesma
camiñamos por un tempo de crise
sobre todo afectiva e de ilusions

foron tempos onde o tempo era outro
camiñamos a tan mudada praza
o camoes agora mais afastado
a poesia tamen é unha ilusion

lariño