10-1-2022

silencio voz memoria


o silencio da terra
o silencio dos esqueletes
das fosas comúns que se abren
o silencio que se levanta

da voz ás memorias
das persoas desaparecidas

a escuridade das fosas comúns
que se abren que se levantan
da luz á memoria dos crimes
das inxustizas da verdade...