20-2-2016

montes e serras

 


das rías baixas ás serras

desde o alba ao invernadeiro

de monte pindo ao courel

do lobeira ao queixeiro

da capelada ao suído

do xistral ao galiñeiro

 

da curotiña ao candán

da paralaia aos ancares

serras montes van a coro

co ecóloxico cantare

 

recitados onte na charla

de fonso maravillas


pipas