11-6-2018

pola terra no obradoiropola defensa da terra outra vez

mui poucas veces unha manifestación
pode entrar na praza do obradoiro

a causa ten que ser mui mui grande
e hai que xuntar muitas miles de persoas
moitas organizacións teñen que moverse

unha vez máis pola defensa da terra
e por nós contra a mina de touro
e outros saqueos do capital
e para entrar no obradoiro
houbo que mover moitas
moitas miles de conciencias

sentin non poder ir asistir
escuso a miña ausencia