20-5-2015

arbusto-saurio e rotondiña

 


instalaron un chamado arbusto-saurio

nunha pequena rotonda da nosa cidade

e por ser un erro ou pola polémica

da cantidade de brincadeiras ke probocóu

que até o alfageme botóu unhas risas

o elemento rápidamente foi retirado

 

foi na rúa rosalía de castro!

queríanlle chamar dinosaurio

á nosa grandísima poeta nacional?

dinosaurio chamábanlle ao fraga

político admirado polo alcaldísimo!

 

arbusto-saurio é como un hibrido

dun arbusto e dun reptil extinguido!

será o abel un hibrido fraga-pacovázquez?

un extinguido e o outro destarrado do país

como o arbusto-suario da súa rotondiña!

 

o cronista