05-7-2016

cartas contactos e fíos

 

 

martín camiña entre cartas

entre contactos e fíos

mui bo tacto ten a maxia

maxia é facer o viño

maxia é repetir goberno

movendo os outros fíos

 

bos fíos contacto e cartas

pero che faltóu amigo

cooperando coa causa

polo ben dos nosos fillos

esconder o conselleiro

nas barricas do bo viño

 

na imaxe martín camiña

nas bodegas viña costeira

nos premios cooperativistas