03-10-2011

maré baixaunha praia chea de vida
no interior da ria por cesantes
as formas da longa maré baixa
e as formas dos xogos dos nenos
cheas dunha efimera vida

o excesivo sol de primeiros de outono
pasado un pouco o calido medio dia
no que non pararon os xogos dos nenos
o reflexo do sol no medio e medio
destas humidas formas cheas de vida