05-2-2014

liquidos da terra
ai desta terra a vide

a uva e o viño

desta terra a maceira
a mazán e a sidra

ai desta terra o barro
a cunca e o tinto

por bembrive